• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG CHỐNG THẤM NHÀ VỆ SINH , CHỐNG THẤM HỒ BƠI , CHỐNG THẤM BỂ NƯỚC SỬ DỤNG SIKATOP SEAL 107 NĂM 2019

TTHẠNG MỤC CÔNG VIỆC CHỦNG LOẠI VẬT TƯYÊU CẦU KỸ THUẬTNSXĐVTĐƠN GIÁ
01Chống thấm nhà vệ sinhSikatop Seal 107

Định mức :

2 Kg/m2

SIKA  m2 110.000 - 130.000
02Chống thấm bể nướcSikatop Seal 107

Định mức :

3 Kg/m2

SIKAm2 130.000 - 140.000
03Chống thấm hồ bơiSikatop Seal 107

Định mức :

4 Kg/m2

SIKAm2 135.000 - 150.000
0
Hóa chất xây dựng back to top