• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BẢNG BÁO GIÁ SƠN EPOXY KCC NĂM 2019

BẢNG BÁO GIÁ SƠN EPOXY KCC NĂM 2019

Sơn epoxy lót  KCC 024 

- Sơn phủ Epoxy KCC ET 5660- Standard color 

- Sơn epoxy tự cân bằng  KCC Unipoxy Lining - Std color 

- Chống Epoxy acid  KCC ET5500- Standard color

0
Hóa chất xây dựng back to top