• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BẢNG BÁO GIÁ BĂNG CẢN NƯỚC WATERSTOP DK NĂM 2018

Danh mục sản phẩm báo giá

I: WATERSTOP VIỆT NAM

- WATERSTOP DK PVC V150

- WATERSTOP DK PVC V200

- WATERSTOP DK PVC V250

- WATERSTOP DK PVC V320

II: WATERSTOP MALAYSIA

- WATERSTOP V200 (CBW)

- WATERSTOP V250 (CBW)

-  WATERSTOP V200 (CBW)

WATERSTOP KC200 

WATERSTOP KC250 

0
Hóa chất xây dựng back to top