• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

Bảng báo giá băng cản nước BESTMIX năm 2018

I : Danh mục sản phẩm 

- Băng cản nước BKN - 90 V150

- Băng cản nước BKN - 90 V200

- Băng cản nước BKN - 90 V250

- Băng cản nước BestWaterbar SV150

- Băng cản nước BestWaterbar SV 200

- Băng cản nước BestWaterbar SV250 

0
Hóa chất xây dựng back to top