• Gợi ý từ khóa:
 • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..
Chống thấm tinh thể thẩm thấu trộn trong bê tông PENETRON ADMIX
 • 0
 • Trần Đức Tiên

Chống thấm tinh thể thẩm thấu trộn trong bê tông PENETRON ADMIX

PENETRON ADMIX (Phụ gia chống thấm tinh thể cấu trúc) được thêm vào bê tông ngay lúc tạo mẻ trộn. Penetron Admix gồm xi măng Portland, cát slica rất mịn...

Xem thêm
Thi công chống thấm thuận hoặc chống thấm nghịch tầng hầm sử dụng sản phẩm Penetron
 • 0
 • Trần Đức Tiên

Thi công chống thấm thuận hoặc chống thấm nghịch tầng hầm sử dụng sản phẩm Penetron

PENETRON là sản phẩm chống thấm tinh thể thẩm thấu mao dẫn thi công trên bề mặt dùng để chống thấm và bảo vệ bê tông. Sản phẩm được điều...

Xem thêm
Tài liệu kỹ thuật sản phẩm chống thấm Penetron
 • 0
 • Trần Đức Tiên

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm chống thấm Penetron

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm chống thấm Penetron

Xem thêm
Tài liệu kỹ thuật PENETRON
 • 0
 • Trần Đức Tiên

Tài liệu kỹ thuật PENETRON

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm chống thấm PENETRON

Xem thêm
Tài liệu kỹ thuật sản phẩm PENESEAL PRO
 • 0
 • Trần Đức Tiên

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm PENESEAL PRO

Chi tiết Tài liệu kỹ thuật sản phẩm PENESEAL PRO

Xem thêm
0
Hóa chất xây dựng back to top