• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..
Thi công chống thấm thuận hoặc chống thấm nghịch tầng hầm sử dụng sản phẩm Penetron
  • 0
  • Trần Đức Tiên

Thi công chống thấm thuận hoặc chống thấm nghịch tầng hầm sử dụng sản phẩm Penetron

PENETRON là sản phẩm chống thấm tinh thể thẩm thấu mao dẫn thi công trên bề mặt dùng để chống thấm và bảo vệ bê tông. Sản phẩm được điều...

Xem thêm
Tài liệu kỹ thuật PENETRON
  • 0
  • Trần Đức Tiên

Tài liệu kỹ thuật PENETRON

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm chống thấm PENETRON

Xem thêm
Chống thấm thuận mặt ngoài tường hầm sử dụng Màng Bium khò lửa Sika Bituseal
  • 0
  • Trần Đức Tiên

Chống thấm thuận mặt ngoài tường hầm sử dụng Màng Bium khò lửa Sika Bituseal

Chống thấm thuận mặt ngoài tường hầm sử dụng Màng Bium khò lửa Sika Bituseal T130 , T140I : Sản phẩm sử dụng - Sika Bitument Coating - Sika Bituseal T130 hoặc Sika Bituseal T140

Xem thêm
0
Hóa chất xây dựng back to top