• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

Sika r7 - Tài liệu kỹ thuật , Hướng dẫn thi công

Sikament R- 7N

chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất bê tông có độ chảy cao.

0
Hóa chất xây dựng back to top