• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

Quy trình chống thấm bể nước sử dụng Sikatop Seal 107

Quy trình thi công chống thấm bể nước sử dụng Sikatop Seal 107

I : Sản phẩm sử dụng 

- Sikatop Seal 107

Sika hydrotile CJ Type

- Sika Waterbars

- Sika Latex hoặc Sika Latex TH

0
Hóa chất xây dựng back to top