• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

Keo chà ron Weber

BẢNG BÁO GIÁ KEO CHÀ RON WEBER NĂM 2023

Lưu ý: Từ ngày 01/02/2023, đơn vị bán hàng nhỏ nhất cho các sản phẩm keo chà ron là đơn vị thùng (mỗi thùng gồm 24 bao keo, mỗi bao keo có trọng lượng 1kg)

 

 

 

STT

 

 

 

MÃ HÃNG

 

 

 

TÊN SẢN PHẨM

 

 

 

MÀU SẮC

 

 

 

ĐVT

 

 

KHỐI LƯỢNG

(kg)

 

 

 

ĐÓNG GÓI

 

ĐƠN GIÁ  (VNĐ/ĐVT)

 

VAT

 

TRƯỚC VAT

 

SAU VAT

A

SẢN PHẨM KEO CHÀ RON

 

 

 

 

 

 

 

1

Keo chà ron webercolor classic G-01

White

thùng

24

24 gói/thùng

10%

610,909

672.000

2

Keo chà ron webercolor classic G-04

Grey

thùng

24

24 gói/thùng

10%

676,363

744,000

3

Keo chà ron  webercolor classic G-05

Light Yellow

thùng

24

24 gói/thùng

10%

676,363

744,000

4

Keo chà ron  webercolor classic G-06

Light Blue

thùng

24

24 gói/thùng

10%

676,363

744,000

5

Keo chà ron  webercolor classic G-08

Cream

thùng

24

24 gói/thùng

10%

610,909

672.000

6

Keo chà ron  webercolor classic G-09

Orange

thùng

24

24 gói/thùng

10%

718,636

790,500

7

Keo chà ron  webercolor classic G-14

Smoke Grey

thùng

24

24 gói/thùng

10%

610,909

672.000

8

Keo chà ron  webercolor classic G-18

Beige

thùng

24

24 gói/thùng

10%

610,909

672.000

 

 

 

 

 

STT

 

 

 

MÃ HÃNG

 

 

 

TÊN SẢN PHẨM

 

 

 

MÀU SẮC

 

 

 

ĐVT

 

 

KHỐI LƯỢNG

(kg)

 

 

 

ĐÓNG GÓI

 

ĐƠN GIÁ  (VNĐ/ĐVT)

 

VAT

 

TRƯỚC VAT

 

SAU VAT

9

Keo chà ron  webercolor classic G-21

Flora

thùng

24

24 gói/thùng

10%

610,909

672.000

10

Keo chà ron webercolor classic G-27

Green

thùng

24

24 gói/thùng

10%

718,636

790,500

11

Keo chà ron  webercolor classic G-28

Light Cream

thùng

24

24 gói/thùng

10%

610,909

672.000

12

Keo chà ron  webercolor classic G-32

Coffee

thùng

24

24 gói/thùng

10%

610,909

672.000

13

Keo chà ron webercolor classic G-33

Terracotta

thùng

24

24 gói/thùng

10%

718,636

790,500

14

Keo chà ron webercolor classic G-42

Brown

thùng

24

24 gói/thùng

10%

676,363

744,000

15

Keo chà ron webercolor classic G-44

Black

thùng

24

24 gói/thùng

10%

718,636

790,500

16

Keo chà ron webercolor classic G-52

Chocolate

thùng

24

24 gói/thùng

10%

676,363

744,000

17

Keo chà ron  webercolor power 111

White

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

18

Keo chà ron  webercolor power 114

Iron

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

19

Keo chà ron webercolor power 115

Granite

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

20

Keo chà ron  webercolor power 116

Charcoal

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

21

Keo chà ron  webercolor power 121

Light

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

22

Keo chà ron  webercolor power 122

Pear

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

23

Keo chà ron  webercolor power 124

Lemon

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,001,818

1,102,000

24

Keo chà ron webercolor power 125

Orange

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,001,818

1,102,000

25

Keo chà ron webercolor power 127

Metalic

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

 

 

 

 

 

STT

 

 

 

MÃ HÃNG

 

 

 

TÊN SẢN PHẨM

 

 

 

MÀU SẮC

 

 

 

ĐVT

 

 

KHỐI LƯỢNG

(kg)

 

 

 

ĐÓNG GÓI

 

ĐƠN GIÁ  (VNĐ/ĐVT)

 

VAT

 

TRƯỚC VAT

 

SAU VAT

26

Keo chà ron webercolor power 128

Mefil

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

27

Keo chà ron webercolor power 151

Puddy

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

28

Keo chà ron webercolor power 152

Earth

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

29

Keo chà ron vwebercolor power 153

Wood

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

30

Keo chà ron vwebercolor power 154

Stone

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,236,818

1,360,500

31

Keo chà ron webercolor power 155

Rock

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

32

Keo chà ron webercolor power 113

Ivory

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

33

Keo chà ron webercolor power 141

Coral

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

34

Keo chà ron webercolor HR

White

thùng

18.5

18.5kg/thùng

10%

3,136,000

3,450,000

35

Keo chà ron webercolor HR

Grey

thùng

18.5

18.5kg/thùng

10%

3,136,000

3,450,000

36

Keo chà ron webercolor HR

Pearl Grey

thùng

18.5

18.5kg/thùng

10%

3,136,000

3,450,000

37

Keo chà ron vwebercolor HR

Nature Blue

thùng

18.5

18.5kg/thùng

10%

3,545,454

3,900,000

B

SẢN PHẨM KEO DÁN GẠCH VÀ CHÀ RON

 

 

 

 

 

 

 

1

Keo chà ron vweberepox easy

White

thùng

5

5kg/thùng

10%

1,445,454

1,590,000

2

Keo chà ron weberepox easy

Anthracite

thùng

5

5kg/thùng

10%

1,445,454

1,590,000

0
Hóa chất xây dựng back to top