• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

Giá sơn Dulux năm 2023 - Giá sơn Maxilite 2023

Giá sơn Dulux - Giá sơn Maxilite

 

STT

 

Sản phẩm

 

Mã Hàng-Gốc Base

 

Bao bì

 

ĐVT

 

GIÁ BÁN

Giá Sơn Maxilite nội thất bề mặt mờ

1

Sơn Maxilite trong nhà

30C-25272S ( Trắng)

5L

Lon

415,000

2

Sơn Maxilite trong nhà

30C-25272S ( Trắng)

18L

Thùng

1,405,000

3

Sơn Maxilite trong nhà Hi-cover

ME6-75485- Trắng

5L

Lon

258,000

4

Sơn Maxilite trong nhà Hi-cover

ME6-75485- Trắng

18L

Thùng

878,000

5

Sơn Maxilite trong nhà Smooth

ME5-75480- Trắng

5L

Lon

241,000

6

Sơn Maxilite trong nhà Smooth

ME5-75480- Trắng

18L

Thùng

801,000

Giá Sơn Dulux nội thất bề mặt mờ

1

Sơn Dulux trong nhà Inspire trắng Mờ

39A-15330 – Trắng

5L

Lon

       551,000

2

Sơn Dulux trong nhà Inspire trắng Mờ

39A-15330 – Trắng

18L

Thùng

    1,874,000

3

Sơn Dulux trong nhà lau chùi hiệu quả Mờ

A991-15330S

5L

Lon

       733,000

4

Sơn Dulux trong nhà lau chùi hiệu quả Mờ

A991-15330S

18L

Thùng

    2,463,000

5

Dulux Easy Clean Chống bám bẩn Mờ

Z966 – Trắng

5L

Lon

       740,000

6

Dulux Easy Clean Chống bám bẩn Mờ

Z966 – Trắng

15L

Lon

    2,109,000

7

Sơn Dulux nội thất cao cấp 5 in 1 Mờ

66A-75060

5L

Lon

    1,362,000

8

Sơn Dulux nội thất cao cấp 5 in 1 Mờ

66A-75060

15L

Lon

    3,870,000

19

Dulux 5IN1 super Flexx Mờ

Z611-Trắng

5L

Lon

    1,453,000

Giá Sơn Dulux nội thất bề mặt bóng

1

Sơn Dulux nội thất Inspire trắng Bóng

39AB-15330

5L

Lon

       602,000

2

Sơn Dulux nội thất Inspire trắng Bóng

39AB-15330

18L

Thùng

    2,041,000

3

Sơn Dulux nội thất lau chùi hiệu quả Bóng

A991B-15330S

5L

Lon

       794,000

4

Sơn Dulux nội thất lau chùi hiệu quả Bóng

A991B-15330S

18L

Thùng

    2,652,000

5

Dulux Easy Clean Chống bám bẩn BÓNG

Z966B-Trắng

5L

Lon

       714,000

6

Dulux Easy Clean Chống bám bẩn BÓNG

Z966B-Trắng

15L

Lon

    2,035,000

7

Sơn Dulux nội thất cao cấp 5 in 1 Bóng

66AB-75060

5L

Lon

    1,455,000

8

Sơn Dulux nội thất cao cấp 5 in 1 Bóng

66AB-75060

15L

Lon

    4,136,000

9

Dulux 5IN1 super Flexx Bóng

Z611B-Trắng

5L

Lon

    1,491,000

10

Sơn Sinh Học Air Clean Bóng

C896B-Trắng

5L

Lon

    1,501,000

Giá Sơn Dulux ngoại thất bề mặt bóng

1

Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng

79AB-75500

5L

Lon

    1,051,000

2

Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng

79AB-75500

18L

Thùng

    3,603,000

3

Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng

79AB-Base A

5L

Lon

       987,000

4

Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng

79AB-Base B

5L

Lon

       947,000

5

Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng

79AB-Base A

18L

Thùng

    3,352,000

6

Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng

79AB-Base B

18L

Thùng

    3,231,000

7

Dulux Weathershield Colour Protect  Bóng

E023 – Trắng

5L

Lon

    1,391,000

8

Dulux Weathershield Colour Protect  Bóng

E023 – Trắng

15L

Thùng

    3,966,000

9

Sơn Dulux Weathershield trắng bề  Bóng

BJ9-25155

5L

Lon

    1,732,000

10

Sơn Dulux Weathershield trắng bề  Bóng

BJ9-25155

15L

Thùng

    4,934,000

11

Sơn Dulux Weathershield PowerFlexx Bóng

GJ8B-25155

5L

Lon

    1,916,000

 

 

0
Hóa chất xây dựng back to top