• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

ĐẠI LÝ SIKA TPHCM

 

 

 

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM SIKA NĂM 2023

Kính gi: Quý khách hàng

Chân thành cảm ơn  Quý Khách Hàng đã quan tâm đến các sn phm do chúng tôi cung cp. Chúng tôi xin gửi đến Quý Khách Hàng bng giá các sn phm Sika áp dụng cho năm 2023 như sau:

 

ST T

Tên sản phẩm

ĐVT

Giá bán lẻ

Đề nghị

Đơn giá

1250Kg/L

-

2499Kg/L

Đơn giá

2500

Kg/Lít

A

 

PHỤ GIA BÊ TÔNG

 

 1

Sikament 2000 AT - 5L

Lít

25.300

 

 

2

Sikament 2000 AT - 25L

Lít

24.650

 

 

3

Sikament-1 R4 - 5L

Lít

28.260

 

 

4

Sikament-1 R4 - 25L

Lít

27.910

 

 

5

Sikament R7N - 5L

Lít

18.400

 

 

6

Sikament R7N - 25L

Lít

17.950

 

 

7

Sikament NN - 5L

Lít

37.530

 

 

8

Sikament NN - 25L

Lít

37.180

 

 

9

Plastocrete N - 5L

Lít

25.130

 

 

10

Plastocrete N - 25L

Lít

24.530

 

 

11

Sikacrete PP1

Kg

14.100

 

 

B

 

CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ BÊ TÔNG

 

1

Antisol E - 5L

Lít

35.540

 

 

2

Antisol E - 25L

Lít

35.230

 

 

3

Antisol S - 5L

Lít

26.780

 

 

4

Antisol S - 25L

Lít

26.400

 

 

5

Rugasol F

Kg

43.970

 

 

 

6

Rugasol C - 5L

Lít

33.540

 

 

7

Rugasol C - 25L

Lít

32.760

 

 

8

Separol - 5L

Lít

53.330

 

 

9

Separol - 25L

Lít

52.970

 

 

10

Intraplast Z-HV

Kg

103.900

 

 

C

VA RÓT GỐC XI MĂNG

 

 

 

 

1

Sikagrout 212-11

Kg

10.650

 

 

2

Sikagrout 214-11

Kg

10.700

 

 

3

Sikagrout 214-11 HS

Kg

25.610

 

 

4

Sikagrout GP - 5kg

Kg

9.790

 

 

5

Sikagrout GP - 25kg

Kg

7.650

 

 

D

CẢI TẠO & SỬA CHỮA

1

Sika Latex - 5L

Lít

84.700

 

 

2

Sika Latex - 25L

Lít

84.380

 

 

3

Sika Latex TH - 2L

Lít

54.890

 

 

4

Sika Latex TH - 5L

Lít

51.700

 

 

5

Sika Latex TH - 25L

Lít

51.550

 

 

1

Sika Monotop 610

Kg

50.910

 

 

2

Sika Monotop 615 HB

Kg

50.910

 

 

3

Sika Monotop R

Kg

50.910

 

 

4

Sika Refit 2000

Kg

23.410

 

 

5

Sikagard 75 Epocem

Kg

55.750

 

 

1

Sikadur 731

Kg

222.230

 

 

 

2

Sikadur 732

Kg

322.250

 

 

3

Sikadur 752

Kg

396.610

 

 

4

Sikadur 42 MP- 12Kg

Kg

74.300

 

 

5

Sikadur 20 Crack Seal (AB)

Ctg

133.230

 

 

6

Sika Anchorfix 3001

Ctg

538.750

 

 

7

Sika Anchorfix S

Pcs

282.410

 

 

E

CHT TRÁM KHE CO GIÃN

 

 

 

 

1

Sikaflex Pro 3 WF

Ssg

225.300

 

 

2

Sikaflex Construction (J) G

Ssg

163.450

 

 

3

Sikaflex Construction (J) W

Ssg

163.450

 

 

4

Sikaflex 134 Bond & Seal

Ctg

95.330

 

 

5

Sika Primer 3 N

Lít

1.151.000

 

 

F

CHỐNG THẤM

 

 

 

 

1

Sikatop Seal 109 - 15kg

Kg

59.360

 

 

2

Sikatop Seal 107

Kg

33.750

 

 

3

Sikatop Seal 105

Kg

21.900

 

 

Sàn mái bê tông

1

BC Bitumen Coating

Kg

70.000

 

 

2

SikaBit PRO P-30-0 Sand

M2

108.050

 

 

3

SikaBit PRO P-40-0 Sand

M2

140.300

 

 

4

SikaBit PRO P-40 G-0 MG

M2

160.210

 

 

5

SikaBit 1

Kg

8.640

 

 

6

Sikabit W-15

M2

182.420

 

 

7

Sikaproof Membrane - 6kg

Kg

61.030

 

 

8

Sikaproof Membrane - 18kg

Kg

55.820

 

 

 

9

Sikalastic 110

Kg

107.810

 

 

10

Sikalastic 590 - 20Kg

Kg

123.380

 

 

Tường ngoài , Sê nô

1

Sika Raintite - 4kg

Kg

102.490

 

 

2

Sika Raintite - 20kg

Kg

99.180

 

 

Mạch dừng bê tông

1

Sika Hydrotite CJ

M

199.250

 

 

2

Sika SwellStop 25mm x 19mm x 5m

M

158.830

 

 

3

Sika SwellStop II 19mm x 9mm x 7.6m

M

79.960

 

 

4

Sika Waterbar O15

M

191.000

 

 

5

Sika Waterbar O20

M

236.820

 

 

6

Sika Waterbar O25

M

291.950

 

 

7

Sika Waterbar V15 E

M

86.230

 

 

8

Sika Waterbar V15

M

144.990

 

 

9

Sika Waterbar V20 Eco

M

104.630

 

 

10

Sika Waterbar V20

M

164.700

 

 

11

Sika Waterbar V25

M

215.870

 

 

Hạng mục chống thấm khác

1

Sika Multiseal 10m x 7.5cm

M

37.080

 

 

2

Sikalite - 5L

Lít

37.960

 

 

3

Sikalite - 25L

Lít

37.650

 

 

4

Sika 102

Kg

131.450

 

 

5

Sikagard 905W - 2L

Lít

85.420

 

 

6

Sikagard 905W - 5L

Lít

83.740

 

 

G

 KEO DÁN GẠCH

1

Tile Grout (White) - 1kg

Kg

24.470

 

 

 

2

Tile Grout (White) - 5kg

Kg

22.840

 

 

3

Tile Grout (Grey) - 1kg

Kg

24.470

 

 

4

Tile Grout (Grey) - 5kg

Kg

22.840

 

 

5

Sika Tilebond GP - 5kg

Kg

9.450

 

 

6

Sika Tilebond GP - 25kg

Kg

8.850

 

 

H

SƠN PHỦ SÀN GỐC NHỰA EPOXY

1

Sikafloor 81 Epocem

Kg

57.090

 

 

2

Sikafloor 161

Kg

232.250

 

 

3

Sikafloor 263 Ral 6011 /7032 /7035

Kg

238.370

 

 

4

Sikafloor 264 Ral 6011 /7032 /7035

Kg

238.370

 

 

5

Sikafloor 2530 New Ral 6011 /7032 /7035

Kg

247.250

 

 

I

CHẤT LÀM CỨNG SÀN

1

Sikafloor Chapdur Green

Kg

13.800

 

 

2

Sikafloor Chapdur Grey

Kg

5.450

 

 

 

Các điều khoản và điều kin khác:

  • Giá bán nêu trên là giá , chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí vn chuyn (nếu có).
  • Đối vi các mt hàng dng lng cùng loi với các bao bì có kích thước đóng gói khác nhau được tính gp số lượng khi đặt hàng.
  • Bng giá này có hiu lc ktngày 01/01/2023 cho đến ngày 31/12/2023, hoặc cho đến khi có văn bản khác thay thế.
  • Đối vi các sn phm không có trong danh mc nêu trên, Quý Khách Hàng vui lòng liên hPhòng Kinh Doanh chúng tôi sbáo giá riêng theo yêu cu.

Trân trng kính chào.

 

CÔNG TY TNHH TM XD CHÍNH TIẾN

0
Hóa chất xây dựng back to top