• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

ĐẠI LÝ KEO DÁN GẠCH WEBER QUẬN THỦ ĐỨC

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI KEO DÁN GẠCH WEBER  , KEO CHÀ RON WEBER KHU VỰC QUẬN THỦ ĐỨC

 

 

 

STT

 

 

 

MÃ HÃNG

 

 

 

TÊN SẢN PHẨM

 

 

 

MÀU SẮC

 

 

 

ĐVT

 

 

KHỐI LƯỢNG

(kg)

 

 

 

ĐÓNG GÓI

 

GIÁ CHO NPP (VNĐ/ĐVT)

 

VAT

 

TRƯỚC VAT

 

SAU VAT

A

SẢN PHẨM KEO DÁN GẠCH

 

 

 

 

 

 

 

1

FGVN0121001

webertai vis

Grey

bao

25

25kg/bao

10%

200,000

220,000

2

FGVN0122001

webertai fix

Grey

bao

25

25kg/bao

10%

236,363

260,000

3

FGVN0122002

webertai fix

White

bao

25

25kg/bao

10%

359,090

395,000

4

FGVN0132001

webertai gres

Grey

bao

20

20kg/bao

10%

363,636

400,000

5

FGVN0132002

webertai gres

White

bao

20

20kg/bao

10%

536,363

590,000

6

FGVN0131001

webertai 2 in 1

Grey

bao

20

20kg/bao

10%

359,090

395,000

7

FG023002A3

webertai flex

Grey

bao

20

20kg/bao

10%

627,272

690,000

B

SẢN PHẨM KEO CHÀ RON

 

 

 

 

 

 

 

1

FGVN0143001

webercolor classic G-01

White

thùng

24

24 gói/thùng

10%

610,909

672.000

2

FGVN0143004

webercolor classic G-04

Grey

thùng

24

24 gói/thùng

10%

676,363

744,000

3

FG043105B3

webercolor classic G-05

Light Yellow

thùng

24

24 gói/thùng

10%

676,363

744,000

4

FG043106B3

webercolor classic G-06

Light Blue

thùng

24

24 gói/thùng

10%

676,363

744,000

5

FGVN0143008

webercolor classic G-08

Cream

thùng

24

24 gói/thùng

10%

610,909

672.000

6

FG043109B4

webercolor classic G-09

Orange

thùng

24

24 gói/thùng

10%

718,636

790,500

7

FG043114B3

webercolor classic G-14

Smoke Grey

thùng

24

24 gói/thùng

10%

610,909

672.000

8

FG043118B3

webercolor classic G-18

Beige

thùng

24

24 gói/thùng

10%

610,909

672.000

 

 

 

 

 

STT

 

 

 

MÃ HÃNG

 

 

 

TÊN SẢN PHẨM

 

 

 

MÀU SẮC

 

 

 

ĐVT

 

 

KHỐI LƯỢNG

(kg)

 

 

 

ĐÓNG GÓI

 

GIÁ CHO NPP (VNĐ/ĐVT)

 

VAT

 

TRƯỚC VAT

 

SAU VAT

9

FG043121B3

webercolor classic G-21

Flora

thùng

24

24 gói/thùng

10%

610,909

672.000

10

FG043127B3

webercolor classic G-27

Green

thùng

24

24 gói/thùng

10%

718,636

790,500

11

FG043128B3

webercolor classic G-28

Light Cream

thùng

24

24 gói/thùng

10%

610,909

672.000

12

FG043132B3

webercolor classic G-32

Coffee

thùng

24

24 gói/thùng

10%

610,909

672.000

13

FG043133B3

webercolor classic G-33

Terracotta

thùng

24

24 gói/thùng

10%

718,636

790,500

14

FG043142B3

webercolor classic G-42

Brown

thùng

24

24 gói/thùng

10%

676,363

744,000

15

FG043144B3

webercolor classic G-44

Black

thùng

24

24 gói/thùng

10%

718,636

790,500

16

FG043152B3

webercolor classic G-52

Chocolate

thùng

24

24 gói/thùng

10%

676,363

744,000

17

FGVN0581111

webercolor power 111

White

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

18

FG041052B1

webercolor power 114

Iron

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

19

FG041053B1

webercolor power 115

Granite

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

20

FG041079B1

webercolor power 116

Charcoal

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

21

FG041054B1

webercolor power 121

Light

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

22

FG041055B1

webercolor power 122

Pear

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

23

FG041057B1

webercolor power 124

Lemon

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,001,818

1,102,000

24

FG041058B1

webercolor power 125

Orange

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,001,818

1,102,000

25

FG041081B1

webercolor power 127

Metalic

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

 

 

 

 

 

STT

 

 

 

MÃ HÃNG

 

 

 

TÊN SẢN PHẨM

 

 

 

MÀU SẮC

 

 

 

ĐVT

 

 

KHỐI LƯỢNG

(kg)

 

 

 

ĐÓNG GÓI

 

GIÁ CHO NPP (VNĐ/ĐVT)

 

VAT

 

TRƯỚC VAT

 

SAU VAT

26

FG041082B1

webercolor power 128

Mefil

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

27

FG041069B1

webercolor power 151

Puddy

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

28

FG041070B1

webercolor power 152

Earth

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

29

FG041071B1

webercolor power 153

Wood

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

30

FG041072B1

webercolor power 154

Stone

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,236,818

1,360,500

31

FG041073B1

webercolor power 155

Rock

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

32

FG041051B1

webercolor power 113

Ivory

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

33

FG041064B1

webercolor power 141

Coral

thùng

24

24 gói/thùng

10%

1,309,090

1,440,000

34

FG063022D14

webercolor HR

White

thùng

18.5

18.5kg/thùng

10%

3,136,000

3,450,000

35

FG063023D14

webercolor HR

Grey

thùng

18.5

18.5kg/thùng

10%

3,136,000

3,450,000

36

FG063024D14

webercolor HR

Pearl Grey

thùng

18.5

18.5kg/thùng

10%

3,136,000

3,450,000

37

FG063027D14

webercolor HR

Nature Blue

thùng

18.5

18.5kg/thùng

10%

3,545,454

3,900,000

C

SẢN PHẨM KEO DÁN GẠCH VÀ CHÀ RON

 

 

 

 

 

 

 

1

FG57120006

weberepox easy

White

thùng

5

5kg/thùng

10%

1,445,454

1,590,000

2

FG57120007

weberepox easy

Anthracite

thùng

5

5kg/thùng

10%

1,445,454

1,590,000

0
Hóa chất xây dựng back to top