• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

Báo giá vải địa kỹ thuật APT năm 2023

Báo giá vải địa kỹ thuật APT năm 2023

Tên vải địa

Quy cách

Đơn giá tham khảo VNĐ/m2

Vải địa kỹ thuật không dệt APT 7

4m x 250m  

           7.800

Vải địa kỹ thuật không dệt APT 9

4m x 250m  

           8.300

Vải địa kỹ thuật không dệt APT 12

4m x 200m  

           8.900

Vải địa kỹ thuật không dệt APT 17

4m x 150m  

           11.700

Vải địa kỹ thuật không dệt APT 22

4m x 125m  

           17.800

Vải địa kỹ thuật không dệt APT 25

4m x 125m  

           18.000

 

 

 

0
Hóa chất xây dựng back to top