• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BÁO GIÁ THI CÔNG CHỐNG THẤM MÀNG KHÒ BITUM DÀY 3MM

TTHẠNG MỤC THI CÔNG CHỐNG THẤMXUẤT XỨ ĐƠN GIÁ 
NHÂN CÔNG
ĐƠN GIÁ 
VẬT TƯ
01 Thi công chống thấm màng bitum Breiglas 3mm

Vetroasfalto – Italy

60.000/m2 Liên Hệ
02Thi công chống thấm màng bitum Bitumode Delta-P 3mm

Modern – Ai Cập

60.000/m2 Liên Hệ
03 Thi công chống thấm màng bitum Panda 3mm PE

Standart – Thổ Nhĩ Kỳ

60.000/m2 Liên Hệ
04Thi công chống thấm màng bitum Bitumax 3mm

Bitumax – Nga

60.000/m2 Liên Hệ
05Thi công chống thấm màng bitum Lemax 3mm

Lemax – Italy

60.000/m2 Liên Hệ
06Thi công chống thấm màng bitum Baumerk 3mm

Baumerk –Thổ Nhĩ Kỳ

60.000/m2 Liên Hệ
07Thi công chống thấm màng bitum Bitumex BP 300 3mm

Bitumex –Thổ Nhĩ Kỳ

60.000/m2 Liên Hệ
08Thi công chống thấm màng bitum Bitunil Ecobit 3mm

BITUNIL –AI CẬP

60.000/m2 Liên Hệ
09Thi công chống thấm màng bitum Copernit 3mmCopernit - ITALY60.000/m2 Liên Hệ
10Thi công chống thấm màng bitum Conmik 3mmConmik 60.000/m2 Liên Hệ
11Thi công chống thấm màng bitum SIKASHIELD P24 S 3 MMSIKA60.000/m2 Liên Hệ
12Thi công chống thấm màng bitum BISURE  3 MMAI CẬP60.000/m2 Liên Hệ

 

0
Hóa chất xây dựng back to top