• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BÁO GIÁ THI CÔNG CHỐNG THẤM MÀNG BITUM SIKA


TT
 
 HẠNG MỤC CÔNG VIỆC VẬT LIỆU DVTĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
01 
Thi công chống thấm màng Bitum tự dính dày 1,5mm

 
Sikabit W15M2230.000230.000
02  
Thi công chống thấm màng Bitum khò nóng dày 3mm

 
SikaBit PRO P-30-0 Sand
M2190.000190.000
03 
Thi công chống thấm màng Bitum dạng lỏng 

 
Sikaroof Membrane - Định mức 1,5 kg/m2M2140.000140.000
04 
Thi công chống thấm màng Bitum khò nóng dày 4 mm

 
SikaBit PRO P-40-0 Sand
M2240.000240.000

 

0
Hóa chất xây dựng back to top