• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BÁO GIÁ SƠN EPOXY SAMHWA NĂM 2024

BẢNG BÁO GIÁ SƠN SAMHWA NĂM 2024

 

 

TT

 

TÊN SẢN PHẨM

 

MÀU

 

ĐÓNG GÓI

 

ỨNG DỤNG

ĐƠN GIÁ

 

SƠN EPOXY SAMHWA FLOORING

1

SƠN LÓT EPOCOAT PRIMER

Clear

16L

Epoxy Floor Primer

Sơn lót Epoxy cho sàn

 

1,650,000

VND

2

SƠN EPOXY SAMHWA EPOCOAT 210 TOP

Grey/ light green

16L

Epoxy Floor coating

Sơn phủ Epoxy hệ lăn

 

2,300,000

VND

3

 SƠN EPOXY SAMHWA EPOCOAT 5100

Grey/ light green

16L (24kg)

Epoxy Floor lining

Sơn Epoxy hệ tự san phẳng

 

2,300,000

VND

 

4

 

 SƠN EPOXY SAMHWA EPOCOAT 2500

 

Grey/ light green

 

16L (17.5kg)

Acid resistance Epoxy Floor lining Sơn Epoxy kháng hóa chất hệ tự san

phẳng

 

 

3,450,000

 

VND

 

5

 

SƠN CHỐNG TĨNH ĐIỆN SAMHWA SPIGUARD LINING

 

Grey/ light green

 

16L (24kg)

Anti-Static Epoxy Lining

Sơn Epoxy hệ tự san phẳng chống tĩnh điện

 

 

2,950,000

 

VND

6

DUNG MÔI PHA SƠN EPOCOAT 1000 THINNER

Clear

17L

Epoxy thinner

Dung môi Epoxy

 

1.230,000

VND

CHỐNG THẤM  URETHANE SAMHWA

1

CHỐNG THẤM SAMHWA NEW WATERTAN

Grey/ Green/ Ivory

/ White

18KG

Water-soluble acrylic urethane

Chống thấm gốc nước 1TP

 

1,350,000

VND

2

CHỐNG THẤM SAMHWA URETHANE WATERPROOF MASTER 100 PRIMER

Clear

14L

Urethane waterproof primer

Sơn lót Urethane cho sàn

 

1,350,000

VND

3

CHỐNG THẤM SAMHWA WATERPROOFING MEMBRANCE ACE200

Grey/ Green

16L

20KG

Urethane waterproof intermediate

Chống thấm Urethane (hệ lộ thiên)

 

1,400,000

VND

4

CHỐNG THẤM SAMHWA URETHANE WATERPROOF MASTER 355

Grey/ Green

16L

UV coating

Sơn phủ UV

 

2,400,000

VND

5

CHỐNG THẤM SAMHWA  UNEXPOSED NON-TAR WATERPROOFTAN

Grey/ light green

16L (17.5kg)

Unexposed urethane intermediate

Chống thấm urethane (không lộ thiên)

 

1,900,000

VND

SƠN PU SAMHWA CRETE

1

SUPERCRETE W200

Grey/ light green

20KG

Polyurethane resin

Sơn sàn PU Crete

 

1,400,000

VND

.

 

 
0
Hóa chất xây dựng back to top