• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BÁO GIÁ SƠN EPOXY JOTUN NĂM 2024

BÁO GIÁ SƠN EPOXY JOTUN NĂM 2024

STT

Tên sản phẩm

Đóng gói

Đơn giá/Lít

 
 

1

Sơn Jotun Alkyd Primer Grey

5 lít

186,000

 

2

Sơn Jotun Alkyd Primer QD Light Grey

5 lít

182,000

 

3

Sơn Jotun Alkyd Primer QD Red

5 lít

141,000

 

4

Sơn Jotun Alkyd Primer Red

5 lít

154,000

 

5

Sơn chịu nhiệt Jotun 250 độ Paint Hr 

5 lít

445,000

 

6

Sơn Jotun Pilot Qd Primer Grey

20 lít

170,000

 

7

Sơn Jotun Pilot Qd Primer Light Grey

20 lít

161,000

 

8

Sơn Jotun Pilot Qd Primer Red

20 lít

139,000

 

9

Sơn Jotun Pilot Qd Primer White

20 lít

247,000

 

10

Sơn Jotun Jotamastic 90 Alu

20 lít

290,000

 

11

Sơn Jotun Jotamastic 90 Alu Rt

20 lít

295,000

 

12

Sơn Jotun Jotamastic 90 Black

20 lít

290,000

 

13

Sơn lót chống rỉ Jotun Jotamastic 90 White

20 lít

390,000

 

14

Sơn chịu nhiệt  Jotun Solvalitt Red 

5 lít

666,000

 

15

Sơn chịu nhiệt  Jotun Solvalitt Light Grey 

5 lít

652,000

 

16

Sơn chịu nhiệt Jotun Solvalitt Alu 

5 lít

604,000

 

17

Sơn Jotun Tankguard Storage Light Red 

18.8 lít

380,000

 

18

Sơn Jotun Tankguard Storage Light Grey

20 lít

381,000

 

19

Sơn Jotun Tankguard HB Classic Grey

18.8 lít

418,000

 

20

Sơn Jotun Tankguard Storage Red

18.8 lít

380,000

 

21

Sơn Jotun Tankguard Storage, Comp B

2.5 lít

1,132,000

 

22

Sơn lót sàn Jotun Jotafloor Sealer 

20 lít

219,000

 

23

Sơn epoxyJotun Jotafloor Topcoat White

20 lít

357,000

 

24

Sơn epoxy Jotun Jotafloor Topcoat RAL 7035

20 lít

340,000

 

25

Sơn epoyJotun Jotafloor Topcoat GREY 071

20 lít

290,000

 

26

Sơn epoxy Jotun Penguard FC Black

20 lít

252,000

 

27

Sơn epoxy Jotun Penguard FC White

20 lít

298,000

 

28

Sơn epoxy Jotun Penguard FC, Comp B

4 lít

378,000

 

29

Sơn epoxy Jotun Penguard HB Grey

20 lít

228,000

 

30

Sơn epoxy Jotun Penguard HB Red

20 lít

216,000

 

31

Sơn epoxy Jotun Penguard HB White

20 lít

251,000

 

32

Sơn epoxy Jotun Penguard Primer Grey

20 lít

239,000

 

33

Sơn epoxy Jotun Penguard Primer Red

20 lít

218,000

 

34

Sơn epoxy Jotun Penguard Primer Sea Grey

20 lít

270,000

 

35

Sơn epoxy Jotun Penguard Primer Sea Red

20 lít

249,000

 

36

Sơn Epoxy Jotun Penguard Pro Alu

20 lít

314,000

 

37

Sơn Epoxy Jotun Penguard Uni Alu

20 lít

248,000

 

38

Sơn Epoxy Jotun Penguard Uni Ral 1003

20 lít

348,000

 

39

Sơn Epoxy Jotun Penguard Uni Ral 7040

20 lít

250,000

 

40

Sơn Epoxy Jotun Penguard Uni Buff

20 lít

261,000

 

41

SơnEpoxy Jotun Penguard Uni Grey

20 lít

251,000

 

42

Sơn Epoxy Jotun Penguard Uni Ral 9001

20 lít

298,000

 

43

Sơn Epoxy Jotun Penguard Uni Ral 7035

20 lít

265,000

 

44

Sơn Epoxy Jotun Penguard Uni Ral 9001

20 lít

298,000

 

45

Sơn Epoxy Jotun Penguard Uni Red

20 lít

249,000

 

46

Sơn Epoxy Jotun Penguard Uni Comp.B

5 lít

286,000

 

47

Dung môi Jotun Thinner No. 2

20 lít

118,000

 

56

Sơn jotun PU Hardtop AX White

20 lít

494,000

 

57

Sơn Jotun PU Hardtop AX Black

20 lít

477,000

 

58

Sơn Jotun PU Hardtop AX, Comp B

4 lít

1,143,000

 

59

Sơn Jotun PU Hardtop XP Alu Ral 9007

16.2 lít

507,000

 

60

Sơn Jotun PU Hardtop XP Alu Ral 9006

16.2 lít

498,000

 

61

SơnJotun PU Hardtop XP Black

20 lít

402,000

 

62

Sơn Jotun PU Hardtop XP White

20 lít

429,000

 

63

Sơn Jotun PU Hardtop XP, Comp B

1.8 lít

1,4390,000

 

64

Sơn Jotun PU Futura Classic White 

20 lít

349,000

 

65

Sơn Jotun Pioner TopCoat màu trắng

20 lít

284,000

 

66

Sơn Jotun Alkyd HighGloss QD màu trắng

20 lít

273,000

 

67

Sơn Epoxy Jotun Penguard Topcoat màu trắng

20 lít

338,000

 

68

Sơn Epoxy Jotun Penguard Topcoat màu Blue 129

20 lít

336,000

 

69

Sơn Epoxy Jotun Penguard Topcoat màu Light Grey 0967

20 lít

327,000

 

70

Sơn Epox jotun Penguard Topcoat màu Red 049

20 lít

300,000

 

71

Sơn Epoxy Jotun Penguard Topcoat màu đỏ PCCC Ral 3000

20 lít

334,000

 

72

Sơn epoxy Jotun Penguard Topcoat màu Green 574

20 lít

336,000

 

73

Sơn Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1001

20 lít

290,000

 

74

Sơn Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1003

20 lít

329,000

 

75

Sơn Epoxy Jotun Penguard Topcoat Ral 1005

20 lít

343,000

 

 

0
Hóa chất xây dựng back to top