• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BÁO GIÁ KEO EPOXY XỬ LÝ NỨT

BẢNG BÁO GIÁ NĂM 2023

Áp dụng từ ngày 01/11/2023

 

 

STT

 

TÊN SẢN PHẨM

 

ĐVT

MỨC THUẾ VAT

 

SỐ LƯỢNG

 

ĐƠN GIÁ

 
 

I

KEO EPOXY

 

 

 

-

 

1

Keo Epoxy Trám trét TCK-1401 (2kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

2

Keo Epoxy TCK-1400 PRO (3kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

3

Keo Epoxy TCK-E500 (3kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

4

Keo Epoxy TCK-E2800 (3kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

5

Keo Epoxy Trám trét TCK-1401 (9kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

6

Keo Epoxy TCK-1400 (15kg)_LOẠI MỚI

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

7

Keo Epoxy TCK-1400 PRO (15kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

8

Keo Epoxy TCK-E500 (15kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

9

Keo Epoxy TCK-E206 (12kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

10

Keo Epoxy TCK-1402 (6kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

11

Keo Epoxy TCK-1402 (15kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

12

Keo Epoxy TCK-E2800 (15kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

0
Hóa chất xây dựng back to top