• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

Báo giá foam Chống Thấm

 

STT

 

TÊN SẢN PHẨM

 

ĐVT

MỨC THUẾ VAT

 

SỐ LƯỢNG

 

GIÁ CÓ VAT

( Lấy Hóa đơn)

 
 

I

KEO POLYURETHANE

 

 

 

 

 

1

Foam chống thấm  TCK-668 (2kg)

Thùng

10%

1

  

2

Foam chống thấm  TCK-669 (2kg)

Thùng

10%

1

  

3

Foam chống thấm   TCK-UF3000 (2kg)

Thùng

10%

1

  

4

Foam chống thấm TCK-668 (9kg)

Thùng

10%

1

  

5

Foam chống thấm  TCK-669 (9kg)

Thùng

10%

1

  

6

Foam chống thấm TCK-UF3000 (9kg)

Thùng

10%

1

  

7

Foam chống thấm  TCK-668 (18kg)

Thùng

10%

1

  

8

Foam chống thấm   TCK-669 (18kg)

Thùng

10%

1

  

9

Foam chống thấm   TCK-UF3000 (18kg)

Thùng

10%

1

  

10

Foam chống thấm   Ultra Pack TCK-7000 (18kg) (Dẻo)

Bộ

10%

1

  

11

Foam chống thấm  Ultra Con TCK-9000 (18kg) (Cứng)

Bộ

10%

1

  
0
Hóa chất xây dựng back to top