• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BÁO GIÁ CHỐNG THẤM VINKEMS NĂM 2020

SIMON LATEX R – 5540

Tác nhân kết nối và chống thấm cho vữa

SIMON COAT 5S

Hợp chất chống thấm tuyệt đối, siêu đàn hồi 2 thành phần

SIMON PENE SEAL

Hợp chất chống thấm mao dẫn bê tông và vữa

SIMON PRO B60

Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi

VINKEMS LIQUID MEMBRANE (18)

Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi

SIMON ® LATEX HT

(Phụ gia chống thấm cho vữa)

SIMON® WATERPLUG L60

Hợp chất đông cứng nhanh cho xi măng dạng lỏng

SIMON® WATER SEAL

Hợp chất đẩy nước và chống thấm vô hình

VINKEMS WATERSTOP

0
Hóa chất xây dựng back to top