• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

Bảng giá sơn Kova NĂM 2023

Bảng Giá Sơn Kova năm 2023

STT

Mã số

Chủng loại sơn

Đơn vị

Đơn giá

SƠN NƯỚC NỘI THẤT

1

VISTA

Sơn nội thất  Kova Vista – Trắng

Thùng 5Kg

          194,000

2

VISTA

Sơn nội thất  Kova Vista – Trắng

Thùng 25Kg

          903,000

3

K-203

Sơn nội thất  Kova K203 – Trắng

Thùng 5Kg

          241,000

4

K-203

Sơn nội thất  Kova  K203 – Trắng

Thùng 25Kg

       1,126,000

5

K-260

Sơn nội thất  Kova  K-260 – Trắng

Thùng 5Kg

          333,000

6

K-260

Sơn nội thất  Kova K-260 – Trắng

Thùng 25Kg

       1,605,000

7

FIX UP

Sơn nội thất  Kova FIX UP – Trắng

Thùng 5Kg

          242,000

8

FIX UP

Sơn nội thất  Kova FIX UP – Trắng

Thùng 25Kg

       1,137,000

9

K-5500

Sơn nội thất  Kova K-5500 – Bán bóng – Trắng

Thùng 4Kg

       1,137,000

10

K-5500

Sơn nội thất  Kova K-5500 – Bán bóng – Trắng

Thùng 20Kg

       2,373,000

11

K-871

Sơn nội thất  Kova  K-871 – Bóng – Trắng

Thùng 4Kg

          544,000

12

K-871

Sơn nội thất  Kova K-871 – Bóng – Trắng

Thùng 20Kg

       2,640,000

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT

1

K-265

Sơn ngoại thất Kova K-265 – Trắng

Thùng 5Kg

          386,000

2

K-265

Sơn ngoại thất Kova K-265 – Trắng

Thùng 25Kg

       1,844,000

3

K-261

Sơn ngoại thất Kova K-261 – Trắng

Thùng 5Kg

          441,000

4

K-261

Sơn ngoại thất Kova K-261 – Trắng

Thùng 25Kg

       2,102,000

5

K-209

Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K-209

Thùng 5Kg

          516,000

6

K-209

Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K-209

Thùng 25Kg

       2,440,000

7

K-207

Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K-207

Thùng 5Kg

          412,000

8

K-207

Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K-207

Thùng 25Kg

       1,987,000

9

K-5501

Sơn ngoại thất Kova K-5501 – Bán bóng – Trắng

Thùng 4Kg

          529,000

10

K-5501

Sơn ngoại thất Kova K-5501 – Bán bóng – Trắng

Thùng 20Kg

       2,561,000

11

 CT – 04

Sơn chống thấm KOVA CT – 04 – Bóng – Trắng

Thùng 4Kg

          704,000

12

 CT – 04

Sơn chống thấm KOVA CT – 04 – Bóng – Trắng

Thùng 20Kg

       3,415,000

13

NANO SELF – CLEANING

Sơn ngoại thất Kova nano self cleaning – Bề mặt bóng

Thùng 4Kg

       1,158,000

14

NANO SELF – CLEANING

Sơn ngoại thất Kova nano self cleaning – Bề mặt mờ

Thùng 4Kg

       1,074,000

 

0
Hóa chất xây dựng back to top