• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BẢNG GIÁ SƠN BẠCH TUYẾT

Bắt đầu ra mắt thị trường từ năm 1958, trải qua nhiều thăng trầm nhưng thương hiệu sơn Bạch Tuyết vẫn là lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng. Không theo đuổi quảng cáo rầm rộ, nhưng Bạch Tuyết theo đuổi chất lượng và quan tâm đến những nhu cầu nhỏ nhất của người tiêu dùng. Do đó mà hãng vẫn chiếm thị phần rất lớn trong lĩnh vực sơn dầu.

Tên sản phẩm

Giá bán - VND

Sơn Bạch Tuyết ALKYD (BÓNG)
Màu: Bạc (120A), Đỏ Nâu (376), Nâu Đỏ (835),Đỏ (344) Yamaha lợt (714), Yamaha đậm (736), Yamaha (715) Thùng 16kg

1449914

Sơn Bạch Tuyết CHỐNG RỈ ALKYD (BÓNG)
Màu: Bạc (120A), Đỏ Nâu (376), Nâu Đỏ (835),Đỏ (344) Yamaha lợt (714), Yamaha đậm (736), Yamaha (715) Bình 2,8kg

286235

Sơn Bạch Tuyết ALKYD (BÓNG)
Màu: Bạc (120A), Đỏ Nâu (376), Nâu Đỏ (835),Đỏ (344) Yamaha lợt (714), Yamaha đậm (736), Yamaha (715) Hộp 0,8kg

81034

Sơn Bạch Tuyết ALKYD (BÓNG)
Màu: Bạc (120A), Đỏ Nâu (376), Nâu Đỏ (835),Đỏ (344) Yamaha lợt (714), Yamaha đậm (736), Yamaha (715) Hộp 0,4kg

46469

Sơn Bạch Tuyết ALKYD (BÓNG)
Màu: Bạc (120A), Đỏ Nâu (376), Nâu Đỏ (835),Đỏ (344) Yamaha lợt (714), Yamaha đậm (736), Yamaha (715) Hộp 0,2kg

29505

Sơn Bạch Tuyết ALKYD  (BÓNG)
Màu: Trắng (100), trắng xanh (170), Trắng Xám(160), Cam (404), Vàng Lợt (513), Hồng (132), Tím Môn (973), Vàng Đồng (537), Vàng Đồng Đậm (538), Vàng Cam (544) Thùng 16kg

1449914

Sơn Bạch Tuyết ALKYD  (BÓNG)
Màu: Trắng (100), trắng xanh (170), Trắng Xám(160), Cam (404), Vàng Lợt (513), Hồng (132), Tím Môn (973), Vàng Đồng (537), Vàng Đồng Đậm (538), Vàng Cam (544) Bình 3kg

303109

Sơn Bạch Tuyết  ALKYD (BÓNG)
Màu: Trắng (100), trắng xanh (170), Trắng Xám(160), Cam (404), Vàng Lợt (513), Hồng (132), Tím Môn (973), Vàng Đồng (537), Vàng Đồng Đậm (538), Vàng Cam (544) Hộp 0,8kg

81034

Sơn Bạch Tuyết  ALKYD  (BÓNG)
Màu: Trắng (100), trắng xanh (170), Trắng Xám(160), Cam (404), Vàng Lợt (513), Hồng (132), Tím Môn (973), Vàng Đồng (537), Vàng Đồng Đậm (538), Vàng Cam (544) Hộp 0,4kg

46469

Sơn Bạch Tuyết ALKYD  (BÓNG)
Màu: Trắng (100), trắng xanh (170), Trắng Xám(160), Cam (404), Vàng Lợt (513), Hồng (132), Tím Môn (973), Vàng Đồng (537), Vàng Đồng Đậm (538), Vàng Cam (544) Hộp 0,2kg

29505

Sơn dầu ALKYD Bạch Tuyết (BÓNG)
Màu: Đen (200), Nâu (836), Dương (705), Xanh ngọc đậm (674) Thùng /16kg

1420883

Sơn dầu ALKYD Bạch Tuyết (BÓNG)
Màu: Đen (200), Nâu (836), Dương (705), Xanh ngọc đậm (674) Thùng 15 kg

1338328

Sơn dầu ALKYD Bạch Tuyết (BÓNG)
Màu: Đen (200), Nâu (836), Dương (705), Xanh ngọc đậm (674) Bình 2,8kg

281155

Sơn dầu ALKYD Bạch Tuyết (BÓNG)
Màu: Đen (200), Nâu (836), Dương (705), Xanh ngọc đậm (674) Hộp 0,8kg

79492

Sơn dầu CHỐNG RỈ ALKYD Bạch Tuyết (BÓNG)
Màu: Đen (200), Nâu (836), Dương (705), Xanh ngọc đậm (674) Hộp 0,4kg

45653

Sơn dầu ALKYD Bạch Tuyết (BÓNG)
Màu: Đen (200), Nâu (836), Dương (705), Xanh ngọc đậm (674) Hộp 0,2kg

29142

Sơn Bạch Tuyết ALKYD (BÓNG)
Xám (122), Xám Xanh (172), Xám Vàng (522), Hòa Bình (713), Vert (618), Vàng (542), Vàng Chanh (562), Vàng Kem (151), Kem (512), Lá Mạ (653), Gạch (454), Ngói (452), Xanh Ngọc(612D), Café Sữa (536), Vert Nikko (675N), Xám Lợt (121), Xám Đậm (123), Cẩm Thạch (612), Xanh Rêu (657), Hồng Phấn (133), Hồng Đất (144), Vert đậm (624D), Hòa bình lợt (712), Vert lợt (615), Cẩm thạch lợt (623), Kem Lợt (511), Rêu lợt (625), Xanh lơ (711), Kem đậm (152) Thùng 16kg

1420883

Sơn dầu ALKYD Bạch Tuyết (BÓNG)
Xám (122), Xám Xanh (172), Xám Vàng (522), Hòa Bình (713), Vert (618), Vàng (542), Vàng Chanh (562), Vàng Kem (151), Kem (512), Lá Mạ (653), Gạch (454), Ngói (452), Xanh Ngọc(612D), Café Sữa (536), Vert Nikko (675N), Xám Lợt (121), Xám Đậm (123), Cẩm Thạch (612), Xanh Rêu (657), Hồng Phấn (133), Hồng Đất (144), Vert đậm (624D), Hòa bình lợt (712), Vert lợt (615), Cẩm thạch lợt (623), Kem Lợt (511), Rêu lợt (625), Xanh lơ (711), Kem đậm (152) Bình 3kg

297666

Sơn dầu ALKYD Bạch Tuyết (BÓNG)
Xám (122), Xám Xanh (172), Xám Vàng (522), Hòa Bình (713), Vert (618), Vàng (542), Vàng Chanh (562), Vàng Kem (151), Kem (512), Lá Mạ (653), Gạch (454), Ngói (452), Xanh Ngọc(612D), Café Sữa (536), Vert Nikko (675N), Xám Lợt (121), Xám Đậm (123), Cẩm Thạch (612), Xanh Rêu (657), Hồng Phấn (133), Hồng Đất (144), Vert đậm (624D), Hòa bình lợt (712), Vert lợt (615), Cẩm thạch lợt (623), Kem Lợt (511), Rêu lợt (625), Xanh lơ (711), Kem đậm (152) Hộp 0,8kg

79492

Sơn dầu ALKYD Bạch Tuyết (BÓNG)
Xám (122), Xám Xanh (172), Xám Vàng (522), Hòa Bình (713), Vert (618), Vàng (542), Vàng Chanh (562), Vàng Kem (151), Kem (512), Lá Mạ (653), Gạch (454), Ngói (452), Xanh Ngọc(612D), Café Sữa (536), Vert Nikko (675N), Xám Lợt (121), Xám Đậm (123), Cẩm Thạch (612), Xanh Rêu (657), Hồng Phấn (133), Hồng Đất (144), Vert đậm (624D), Hòa bình lợt (712), Vert lợt (615), Cẩm thạch lợt (623), Kem Lợt (511), Rêu lợt (625), Xanh lơ (711), Kem đậm (152) Hộp 0,4kg

45653

Sơn Bạch Tuyết chống rỉ ALKYD (BÓNG)
Xám (122), Xám Xanh (172), Xám Vàng (522), Hòa Bình (713), Vert (618), Vàng (542), Vàng Chanh (562), Vàng Kem (151), Kem (512), Lá Mạ (653), Gạch (454), Ngói (452), Xanh Ngọc(612D), Café Sữa (536), Vert Nikko (675N), Xám Lợt (121), Xám Đậm (123), Cẩm Thạch (612), Xanh Rêu (657), Hồng Phấn (133), Hồng Đất (144), Vert đậm (624D), Hòa bình lợt (712), Vert lợt (615), Cẩm thạch lợt (623), Kem Lợt (511), Rêu lợt (625), Xanh lơ (711), Kem đậm (152) Hộp 0,2kg

29142

SƠN ALKYD Bạch Tuyết TRẮNG MỜ Thùng 18 kg

1618653

SƠN ALKYD Bạch Tuyết TRẮNG MỜ Bình 4 kg

387478

SƠN ALKYD Bạch Tuyết TRẮNG MỜ Hộp 1,0kg

98815

SƠN ALKYD Bạch Tuyết TRẮNG MỜ Hộp 0,5kg

55360

SƠN ALKYD Bạch Tuyết TRẮNG MỜ Hộp 0,2kg

29505

SƠN ALKYD Bạch Tuyết ĐEN MỜ Thùng /16kg

1420883

SƠN ALKYD Bạch Tuyết ĐEN MỜ Bình 3,0kg

297666

SƠN ALKYD Bạch Tuyết ĐEN MỜ Hộp 0,8kg

79492

SƠN ALKYD Bạch Tuyết ĐEN MỜ Hộp 0,4kg

45653

SƠN ALKYD Bạch Tuyết ĐEN MỜ Hộp 0,2kg

29142

SƠN CHỐNG RỈ đỏ bóng Bạch Tuyết Thùng 16kg

1232186

SƠN CHỐNG RỈ đỏ bóng Bạch Tuyết Bình 3,0kg

272285

SƠN CHỐNG RỈ đỏ bóng Bạch Tuyết Hộp 0,8kg

59784

SƠN CHỐNG RỈ Bạch Tuyết đỏ bóng Hộp 0,4kg

40845

SƠN CHỐNG RỈ Bạch Tuyết đỏ bóng Hộp 0,2kg

26692

SƠN CHỐNG GỈ Bạch Tuyết đỏ mờ Thùng 16kg

1203155

SƠN CHỐNG GỈ Bạch Tuyết đỏ mờ Bình 3,0kg

266842

SƠN CHỐNG GỈ Bạch Tuyết đỏ mờ Hộp 0,8kg

68333

SƠN CHỐNG GỈ Bạch Tuyết đỏ mờ Hộp 0,4kg

40119

SƠN CHỐNG GỈ Bạch Tuyết đỏ mờ Hộp 0,2kg

26330

0
Hóa chất xây dựng back to top