• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

Bảng báo giá thi công chống thấm sàn mái , sân thượng , sê nô sử dụng Sika membrane


TT
HẠNG MỤC CÔNG VIỆCCHỦNG LOẠI VẬT TƯYÊU CẦU KỸ THUẬTNSXĐVTĐƠN GIÁ
01 Thi công chống thấm khu vực trồng cây , PodiumSika membrane

Định mức : 

2 Kg/m2 / 3Lớp

 

SIKA M2130.000
02 Thi công chống thấm sê nô , Sân ThượngSika membrane

Định mức : 

2 Kg/m2 / 3Lớp

SIKA M2130.000
03 Thi công chống thấm sàn máiSika membrane

Định mức : 

2 Kg/m2 / 3Lớp

SIKA M2130.000

 

0
Hóa chất xây dựng back to top