• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BẢNG BÁO GIÁ KEO DÁN GẠCH SIKA NĂM 2021

I: BÁO GIÁ KEO DÁN GẠCH SIKA

Keo dán gạch Sika Tile Bond GP

Keo dán gạch Sikaceram 75 Easy Fix

Keo dán gạch Sika Ceram 200 HP

II : BÁO GIÁ KEO CHÀ RON SIKA

- Keo chà ron Sikaceram 608 Tile Grout

Keo chà ron Sika Tile Grout

III : CHỐNG THẤM SIKA

- Báo giá chống thấm Sika 1F

- Báo giá chống thấm SikaCoat Plus

- Báo giá chống thấm Sikagard 905W

- Báo giá  Sika Wall Skimcoat

- Báo giá Sikadur 20 crackseal

 

0
Hóa chất xây dựng back to top