• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

Bảng báo giá chống thấm CT 11A - KOVA

Bảng báo giá chống thấm CT 11A - KOVA

- Chống thấm CT 11 A Plus sàn( 20 kg)

-  Chống thấm CT 11 A Plus sàn ( 4 kg)

-  Chống thấm CT 11 A Plus sàn( 1 kg)

-  Chống thấm CT 11 A Plus Tường ( 20 kg)

- Chống thấm CT 11 A Plus Tường ( 4 kg)

- Chống thấm CT 11 A Plus Tường ( 1 kg)

- Chống thấm CT 11 B ( 4  kg)

0
Hóa chất xây dựng back to top