• Gợi ý từ khóa:
 • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..
Quy trình thi công xử lý nứt thấm sử dụng keo PU trương nở SL-668
 • 0
 • Trần Đức Tiên

Quy trình thi công xử lý nứt thấm sử dụng keo PU trương nở SL-668

Quy trình thi công xử lý nứt thấm sử dụng keo PU trương nở SL-668 BƯỚC 1: Vệ sinh bề mặt.BƯỚC 2: Khoan lỗ.Để chất ngăn nước hoàn toàn được...

Xem thêm
Quy trình thi công sơn Epoxy Sikafloor 263
 • 0
 • Trần Đức Tiên

Quy trình thi công sơn Epoxy Sikafloor 263

Quy trình thi công sơn Epoxy Sikafloor 263

Xem thêm
Quy trinh thi công sơn Epoxy Sikafloor 161
 • 0
 • Trần Đức Tiên

Quy trinh thi công sơn Epoxy Sikafloor 161

Quy trinh thi công sơn Epoxy Sikafloor 161

Xem thêm
Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn thi công Quicseal 104 S
 • 0
 • Trần Đức Tiên

Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn thi công Quicseal 104 S

Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn thi công Quicseal 104 S

Xem thêm
Tài liệu kỹ thuật và quy trình thi công Masterseal 530
 • 0
 • Trần Đức Tiên

Tài liệu kỹ thuật và quy trình thi công Masterseal 530

Tài liệu kỹ thuật và quy trình thi công Masterseal 530

Xem thêm
Tài liệu kỹ thuật Masterseal 540
 • 0
 • Trần Đức Tiên

Tài liệu kỹ thuật Masterseal 540

Tài liệu kỹ thuật Masterseal 540

Xem thêm
0
Hóa chất xây dựng back to top